Bezpečnostní informace

Zabezpečení systému PaySec

Pro zajištění bezpečnosti komunikace používáme 128 bitové šifrování pomocí technologie SSL. Pro navázání šifrované komunikace navíc používáme certifikát našeho serveru vydaný certifikační autoritou.

Pro skutečně bezpečné zacházení s Kontem je navíc nutné dodržovat základní pravidla bezpečné práce v síti internet. Doporučujeme Vám dodržovat následují zásady:

Zásady bezpečnosti při používání systému PaySec

1) Chraňte si své přihlašovací údaje. Zvolte si heslo, které nelze snadno uhodnout, a pravidelně ho měňte. Nikomu neprozrazujte své přístupové údaje, nezapisujte si je na snadno přístupná místa (do diářů, telefonů a podobně). Neposílejte žádné citlivé informace (hesla) e-mailem.

PaySec ani jeho provozovatel nikdy nevyžaduje zadání hesla jinde než při placení na platební bráně nebo při přihlašování na stránky PaySec.

2) Nenechávejte internetový prohlížeč „pamatovat si“ hesla ani jiné údaje.

3) Pro práci s platebním systémem PaySec použivejte pouze bezpečné počítače, které máte plně pod kontrolou, tzn. máte možnost ovlivnit jejich nastavení. Za bezpečné počítače se považují domácí, příp. firemní počítače. V žádném případě nedoporučujeme pro práci s Kontem počítače, o kterých nic nevíte, tj. například v internetových kavárnách nebo klubech.

4) Používejte aktualizovaný antivirový program, antispyware a firewall.

5) Neotevírejte přílohy nevyžádaných e-mailů, mohou obsahovat viry a spyware. Podezřelé e-maily bez otevírání mažte.

6) Pokud jste si ji sami nevyžádali, nereagujte na žádnou elektronickou zprávu, která po vás vyžaduje otevření internetové adresy („klikněte zde“ a podobně). Může jít o podvod.

7) Pracovníci podpory nikdy neposílají klientům žádost o zaslání nebo potvrzení hesla nebo uživatelských údajů. Na e-maily tvářící se jako taková žádost nereagujte.

8) Vyvarujte se stahování neznámých souborů z internetu (zejména s příponou .exe) na svůj počítač. Tyto soubory mohou spolu s sebou nainstalovat i jiné nebezpečné programy.

9) V případě pochybností nebo podezření na zneužití vašich údajů kontaktujte uživatelskou podporu.

10) Vyberte si takovou kontrolní otázku, abyste odpověď na ni znali pouze Vy. Máte možnost vybrat si z několika přednastavených otázek, nebo zadat svoji vlastní. V případě ztráty či zapomenutí Vašeho uživatelského jména a hesla je kontrolní otázka jedinou možností jak získat přístup k Vašemu kontu PaySec. Proto výběru kontrolní otázky věnujte velkou pozornost a odpověď na ni nikam nezapisujte.

Náležitosti hesla

Minimální délka hesla 9 znaků
Složitost hesla Kombinace malých a velkých písmen + číslice
Doporučená maximální doba platnosti hesla 90 dnů
Minimální historie hesel 18 předchozích hesel
Počet neúspěšných pokusů 5
Prodleva na dalších X pokusů 30 minut

Pro vymyšlení a zapamatování takového hesla můžete zvolit následující postup:

Princip je v tom zapamatovat si jednoduchou větu a první písmena všech slov použít jako heslo.

Např.

Jezdím do práce na Prahu 5 přes Jiráskův most.
Heslo by tedy bylo: JdpnP5pJm

Poslední tři čísla mého telefonu jsou 552.
Heslo by tedy bylo: Ptčmtj552