Informace o provozovateli

Základní informace o provozovateli:

Obchodní firma Československá obchodní banka, a.s.
Sídlo Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Právní forma akciová společnost
Registrace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46
Předmět podnikání banka
Orgán dohledu Česká národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Identifikační číslo 00001350
DIČ CZ00001350
Kód banky 0300
SWIFT CEKOCZPP
Internetová adresa http://www.csob.cz/
Telefonické spojení Linka PaySec +420 495 800 155

PaySec je členem finanční skupiny ČSOB